keskiviikko 11. helmikuuta 2009

Lähihoitajan, perushoitajan ja apuhoitajan palkka

SuPer on toisen asteen terveydenhoitotutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Lähihoitajat, perushoitajat ja apuhoitajat muodostavat sen jäsenistöstä pääosan. SuPer on luonnollisesti tutkinut jäsentensä palkkatilannetta. Uusin selvitys on vuodelta 2008, jolloin kunta-alalla sovittu minimipalkka oli 1 683,67 €/kk, keskimääräinen peruspalkka 1 765 €/kk, vuorotyölisät 325 €/kk, kokemus- ym. henk. koht. lisät 166 €/kk

Kokonaisansio jäsenillä oli keskimäärin 2 270€/kk.