perjantai 1. heinäkuuta 2011

Lvi-asentajan palkka

Putkimeisten suurista palkoista puhutaan usein. Sen vuoksi monet ovat epäilemättä kiinnostuneita tietämään, paljonko lvi-asentaja oikeastaan tienaa. TES:n mukainen palkka on kuitenkin melko alhainen — lvi-asentajan palkka on näet noin 14 euroa tunnissa. Tietysti tätä selvästi korkeampiin tuloihin on mahdollista päästä, kunhan ryhtyy yrittäjäksi.

Lvi-asentaja työskentelee monipuolisesti rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennus-, huolto- ja korjaustehtävissä. Useimmat lvi-asentajat työskentelevät lvi-urakoita tekevissä yrityksissä.

Lvi-urakoitsijoiden lisäksi monet asentajat työskentelevät vaikkapa kiinteistöhuoltoyhtiöiden, rakennusteollisuuden sekä kuntien palveluksessa. Kunnat ovatkin perinteisesti merkittävä lvi-osaajien työllistäjä.

Tekniikkaa ja ihmisiä

Työtehtävien monipuolisuus vaihtelee paljon työnantajan mukaan. Usein isoissa yrityksissä työskentelevien lvi-asentajien työtehtävät ovat pitkälle erikoistuneita. Sen sijaan pienissä lvi-yrityksissä lvi-asentaja työskentee monipuolisesti kaikissa alan asennus- ja korjaustehtävissä. Yhden miehen yrityksissä osaamista vaaditaan sitäkin enemmän!
Lvi-asentajan työ kehittyy tekniikan myötä

Lvi-asentajan on oltava valmis seuraamaan alan kehitystä. Kyse ei siis ole kerran opitun toistamisesta vuosikymmenien ajan: Kun talorakentaminen ja kunnallistekniikka kehittyvät, on myös lvi-asentajan jatkuvasti opittava uutta.

Nykyään entistä paljon suurempi osa lvi-asentajan työstä on valmiiden lvi-järjestelmien asentamista rakennuskohteisiin. Kuitenkin erityisesti korjausrakentamisen yhteydessä tarvitaan paljon perinteisiä asennustaitoja.

Viime vuosikymmenien vauhdikas tekninen kehitys on tehnyt myös sähkö- ja tietotekniikan osaamisesta tarpeellista lvi-asentajan työssä. Nykyään perinteisten lvi-yritysten rinnalle onkin tullut entistä laajempia lvis-yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen yhdeltä tiskiltä kaikki lvis-palvelut.

Putkimiehen työolosuhteet vaihtelevat

Toisinaan työ on hyvin itsenäistä, toisinaan taas työtä tehdään tiimissä. Työn itsenäisyys vaihtelee samoin runsaasti. Pienissä yrityksissä ja projekteissa lvi-asentaja voi työskennellä hyvinkin itsenäisesti suunnitellen ja toteuttaen työnsä itse.

Lvi-asentajien työolosuhteet vaihtelevat sekä toimenkuvan että työnantajan mukaan: pienen yrityksen ja suuren kuntaorganisaation välillä on aina eroja.

Kuitenkin lvi-asentajan tyypillinen työympäristö on vielä nykyäänkin rakennustyömaa. Lvi-asentajat työskentelevät edelleen paljon sekä uudis- että korjausrakentamisen parissa. Näiden lisäksi merkittävä osa asentajista työskentelee myös lvi-alan tuotteita valmistavien yritysten palkkalistoilla.

Yleensä suurilla työmailla työskentelevä lvi-asentaja on useimmiten vain yksi jäsen isossa työporukassa. Sen vuoksi hyvä lvi-asentaja pärjää sekä ihmisten, että tekniikan kanssa!

sunnuntai 17. huhtikuuta 2011

Palkankorotukset tulevat iän myötä harvinaisemmaksi

Palkankorotukset harvinaistuvat, kun työntekijälle kertyy ikää. Esimerkiksi 40-vuotiaan on jo selvästi hankalampi saada palkankorotus kuin kolmekymppisen. Viisikymppisten palkankorotukset ovat sitäkin harvinaisempia. Tämä johtuu osaksi siitä, että keski-iän kynnyksen ylittäneet eivät enää vaihda yhtä hanakasti työpaikkaa kuin nuoremmat työntekijät. Lue lisää Taloussanomista.

torstai 18. helmikuuta 2010

Avoimet työpaikat nyt

Tämän blogin lukijana olet todennäköisesti kiinnostunut palkkojen lisäksi avoimista työpaikoista. Työnhakua aloitellessa kannattaa tietenkin ottaa selvää eri alojen tilanteesta. Yhtä lailla asiaan kannattaa perehtyä, jos on vasta tekemässä uravalintaa ja valitsemassa suuntaa koulun jälkeisille opinnoille.

Avoimet työpaikat ovat tällä hetkellä vähissä. Taantuman ansiosta moni työnantaja pikemminkin vähentää henkilökuntaa kuin palkkaa lisää väkeä. Vanhojen työntekijöiden taas on vaikea saada palkankorotuksia. Kun yrityksellä menee huonosti, eivät työntekijätkään iloitse.

Jos etsit juuri tällä hetkellä työpaikkaa, kannattaa ehdottomasti tutustua Työministeriön verkkosivujen tietokantaan, jossa esitellään tämän hetken avoimet työpaikat. Valitettavasti moni muukin selailee tätä samaa tietokantaa etsiessään työpaikkaa. Siksi voikin olla helpompaa löytää työpaikka, jota ei ole edes ilmoitettu avoimeksi. Näitä niinsanottuja piilotyöpaikkoja voit metsästää soittelemalla suoraan eri yrityksille. Jos esimerkiksi päivän uutisissa kerrotaan uudesta yrityksestä, joka tuntuu sinulle sopivalta, kannattaa ottaa yhteyttä, ja kysyä olisiko yrityksellä tarjolla avoimia työpaikkoja.

Tämän blogin avulla voit kenties kerätä tietoa alan palkkatilanteesta, mikä helpottaa tilannettasi palkkaneuvotteluissa -- jos pääset niin pitkälle.

perjantai 15. tammikuuta 2010

Lastenhoitajan palkka

Lastenhoitajan palkka on KVTES:n mukaan 1.9.2009 alkaen 1765 euroa/kuukaudessa. Tällöin työntekijältä edellytetään alan ammatillista tutkintoa.

tiistai 5. tammikuuta 2010

Minimipalkka

Monissa maissa on lain määräämä minimipalkka, jota alhaisempaa palkkaa ei siis saa työntekijöille maksaa. Suomessa ei tällaista lakisääteistä minimipalkkaa ole lainkaan, vaan pienimmästä sallitusta palkasta määrätään alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Jos työntekijän alalla ei ole olemassa yleissitovaa työehtosopimusta, ei myöskään minimipalkkaa ole määrätty.

Euroopan Unionin jäsenmaista vain kolmessa ei ole lakisääteistä minimipalkkaa: Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

maanantai 4. tammikuuta 2010

Perhepäivähoitajan palkka

Perhepäivähoitajan palkka määräytyy KVTES:sä. Vuonna 2009 perhepäivähoitaja kuuluu samaan palkkaryhmään esimerkiksi päiväkotiapulaisen ja kouluavustajan kanssa. KVTES:n mukaan syyskuussa 2009 tämän ryhmän peruspalkka oli 1577,29 euroa.

perjantai 21. elokuuta 2009

Keskipalkka Suomessa 2940 euroa

Suomalaisten säännöllisen palkan keskipalkka on noussut 5,1 % viime vuodesta. Näin kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Nimellisansiot ovat nousseet 4,3 prosenttia.

Yllättäen valtiolla työskentelevien palkka on kohonnut eniten viime vuoteen verrattuna: yli kuusi prosenttia. Yksityisellä sektorilla palkat nousivat vain hiukan yli neljä prosenttia. Kuntasektorilla palkkojen nousu on jäänyt vain hiukan yli kolmeen prosenttiin.

Kesällä 2009 palkansaajien keskimääräinen kuukausipalkka oli 2940 euroa. Miesten palkka oli 800 euroa suurempi kuin naisten keskimääräinen palkka.